Telefon za psihološku pomoć 01/48 28 888 | radnim danom 10-22h
Internet savjetovalište: psiho.pomoc@tesa.hr

Članci za mlade

U pomoć – imam tremu!

Popularan naziv kojim se u svakodnevnom govoru označava strah od javnih nastupa, odgovaranja u školi… Ljudi se u tim situacijama boje da će se osramotiti, doživjeti neuspjeh,

Tako različiti, a slični

Pogledaj oko sebe! Koliko je različitosti na svijetu. Svatko od nas je posebno biće toliko različito od drugih. Nitko nema lice isto kao ti, niti

Kako se (dobro) ljutiti?

Ljutnja je snažan osjećaj koji doživimo uglavnom u situacijama kad vidimo prepreku prema onome što želimo dobiti, tj prema nama važnim ciljevima (i zadovoljstvima). Pa

U pomoć – imam tremu!

Popularan naziv kojim se u svakodnevnom govoru označava strah od javnih nastupa, odgovaranja u školi… Ljudi se u tim situacijama boje da će se osramotiti, doživjeti neuspjeh,

Tako različiti, a slični

Pogledaj oko sebe! Koliko je različitosti na svijetu. Svatko od nas je posebno biće toliko različito od drugih. Nitko nema lice isto kao ti, niti

Kako se (dobro) ljutiti?

Ljutnja je snažan osjećaj koji doživimo uglavnom u situacijama kad vidimo prepreku prema onome što želimo dobiti, tj prema nama važnim ciljevima (i zadovoljstvima). Pa

Skip to content