Telefon za psihološku pomoć 01/48 28 888 | radnim danom 10-22h
Internet savjetovalište: psiho.pomoc@tesa.hr

Edukacija za psihološko telefonsko savjetovanje

Za studente psihologije 1. i 2. godine diplomskog studija, apsolvente i mlade psihologe

  • u trajanju od 85 sati
  • obuhvaća 3 seminara, praktični dio i superviziju:
  1. seminar: Komunikacijske vještine u telefonskom savjetovanju
  2. seminar: Vještina vođenja učinkovitog razgovora
  3. seminar: Pozivi: najčešći, teški…

Rad je radioničkog tipa i obuhvaća kratka izlaganja, vježbe, rad u manjim grupama… Seminari se održavaju vikendom (petak i subota cijeli dan).

Praktični dio:

Obuhvaća hospitiranje radu iskusnog savjetovatelja, te samostalni rad uz mentora u trajanju od 30h.

Supervizija:

U završenom dijelu edukacije polaznici samostalno obavljaju telefonsko savjetovanje. Iskustva i teškoće iz rada će se supervizirati kroz 9 h grupne supervizije.

Kako se prijaviti?

 Prijave primamo na e-mail: psiho.centar@tesa.hr

Prijava mora sadržavati:

  1. Ime i prezime
  2. Kontakt (telefon ili mobitel)
  3. E-mail
  4. Naziv fakulteta i godinu studija

Početak edukacije će naknadno biti oglašen  (jesen 2015.)

Edukaciju djelomično financijski podržava Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport – Odjel za mlade.

Edukanti plaćaju učešće (donaciju) od 500 kn za cijelu edukaciju.

Za sve dodatne informacije se obratite voditeljici edukacije Ani Pleša, prof. na mail TESE psiho.centar@tesa.hr

Skip to content