Telefon za psihološku pomoć 01/48 28 888 | radnim danom 10-22h
Internet savjetovalište: psiho.pomoc@tesa.hr

Psihološko savjetovanje

Cilj savjetovanja je da naučite nove vještine koje će vam omogućiti da se učinkovitije suočavate s novim životnim situacijama i prilagođavate im se. Drugim riječima psihološko savjetovanje pomaže u realiziranju vaših potencijala.

Psihološko savjetovanje traje kraće od psihoterapije i usmjereno je na ciljeve koje ste sami postavili. U savjetovanju vam se ne nude rješenja vaših problema, već pruža podrška da sami nađete najbolje rješenje za sebe. Potiče vas se na preuzimanje osobne odgovornosti za vaš život.

Psihoterapija traje nešto dulje od psihološkog savjetovanja i obično je usmjerena više na uzroke trenutnih problema i osobni razvoj u funkciji rješavanja problema s kojim klijent dolazi u terapiju. Postoje različite psihoterapijske škole a među TESINIM psiholozima imamo gestalt psihoterapeute i edukante gestalt psihoterapije, psihodramske terapeute, psihologe s edukacijom iz  kognitivno-bihevioralne terapije (KBT), realitetne terapije (RT), obiteljske terapije i dr.

Jedan specifičan oblik savjetovanja je stručna pomoć u traženju posla (eng. Job coaching). Kroz job coaching vam pružamo podršku u definiranju svojih interesa, prepoznavanju svojih snaga koje možete ponuditi na tržištu rada, kao i područja u kojima se trebate usavršiti.  Job coaching je strukturiran i za razliku od psihološkog savjetovanja ima edukativni element te je usmjeren na ostvarivanje unaprijed određenih ciljeva (npr. odlučiti što želim raditi nakon završenog školovanja, napisati dobar životopis, uvježbati samopredstavljanje i sl. ). Ovdje se usmjeravamo na vaš poslovne dileme i ciljeve.

Moguće je kombinirati elemente psihološkog savjetovanja i coachinga, ali samo u onoj mjeri koliko vi to želite, kao i psihoterapijski rad.

Ako se odlučite za individualno savjetovanje ili psihoterapiju nazovite Tesu ili nam pošaljite e-mail. Termin, trajanje i dinamiku susreta dogovarate izravno sa svojim psihologom. Najčešće se susreti određuju jednom tjedno u trajanju od sat vremena.

Skip to content