Telefon za psihološku pomoć 01/48 28 888 | radnim danom 10-22h
Internet savjetovalište: psiho.pomoc@tesa.hr

Članci za mlade

Kako uspješnije komunicirati?

Svi ti govore kako je u životu važno znati dobro komunicirati. A komunikacija je prijenos misli, želja ili ideja od jednog sugovornika do drugog…. I na

Osjećaš li pritisak vršnjaka?

Prirodno je, zdravo i važno za  tebe da imaš prijatelje, vršnjake,  dok odrastaš  i sazrijevaš.Vršnjaci mogu biti pozitivni i podržavajući. Pomažu ti otkriti nove vještine ili te potaknuti

Kako uspješnije komunicirati?

Svi ti govore kako je u životu važno znati dobro komunicirati. A komunikacija je prijenos misli, želja ili ideja od jednog sugovornika do drugog…. I na

Osjećaš li pritisak vršnjaka?

Prirodno je, zdravo i važno za  tebe da imaš prijatelje, vršnjake,  dok odrastaš  i sazrijevaš.Vršnjaci mogu biti pozitivni i podržavajući. Pomažu ti otkriti nove vještine ili te potaknuti

Skip to content