Telefon za psihološku pomoć 01/48 28 888 | radnim danom 10-22h
Internet savjetovalište: psiho.pomoc@tesa.hr

Vodič kroz samoizolaciju za djecu i roditelje

Dijete vam treba biti u samoizolaciji, a vi mu/joj trebate objasniti što to znači, zbog čega je u samoizolaciji i koja su pravila koja treba poštivati? Kako bi djeci prilagodili upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napravili smo djeci prilagođen Vodič kroz samoizolaciju (za djecu i roditelje) u obliku slikovnice. Tekst je, prema uputama HZJZ-a, prilagodila psihologinja i psihoterapeutkinja Tanja Dejanović Šagadin, a sve ilustracije nacrtala Jana Šagadin, učenica 4.razreda osnovne škole, većim dijelom dok je i sama bila u samoizolaciji. Vodič u pdf-u možete skinuti ili pregledati klikom na ovaj link https://www.tesa.hr/wp-content/uploads/2021/01/Vodic-samoizolacija-za-djecu.pdf

Ako vaše dijete ne čita možete mu pustiti ovu mp4 (video+audio) verziju koju može pregledati i poslušati. Obrada u mp4 format i glasovi: Maja Slaviček i Jurica Marčec: https://drive.google.com/file/d/1rzUZJU3wFbo56iw-iHnnzgM4cRYjiCKd/view?fbclid=IwAR0Kq0CP1k3n7CB02XYiENGW8u9ex3N1sLBRVnTW3ZLHWDYHQmJdvtA8soo

Skip to content