Telefon za psihološku pomoć 01/48 28 888 | radnim danom 10-22h
Internet savjetovalište: psiho.pomoc@tesa.hr

Psihoterapija

Psihoterapija je proces kojim se bavimo psihičkim problemima putem komunikacije i izgradnje odnosa povjerenja između terapeuta i pojedinca. U psihoterapiji terapeut podržava klijenta na putu osobnog rasta i različitim kreativnim tehnikama pomaže mu suočiti se s vlastitim problemima i pronaći adekvatne odgovore i načine njihova rješavanja sa ciljem postizanja bolje funkcionalnosti, cjelovitosti i osjećaja zadovoljstva. Psihoterapija nije namijenjena samo osobama koje imaju dijagnosticiran psihijatrijski poremećaj već svim osobama koje koje žele rasti kao osobe i biti učinkovitiji u životu. Više o psihoterapiji pročitajte u brošuri Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske.

Psihoterapiju u Tesi provode psiholozi koji su se dodatno educirali za psihoterapeute (ove edukacije traju u prosjeku četiri godine). Nudimo slijedeće psihoterapijske pravce:

  • gestalt
  • kognitivno bihevioralna terapija
  • realitetna terapija
  • transakcijska terapija
  • psihodrama
  • partnerska terapija

Preduvjet za učinkovitu psihoterapiju je da ste motivirani ovim putem ublažiti ili otkloniti svoje tegobe te da želite iskreno i otvoreno govoriti o sebi i svojim problemima. Preduvjeti od strane terapeuta su da je educiran, empatičan i strpljiv.

U psihoterapiji se može, smijati, plakati, kreativno izražavati, glumiti uloge te vam naši terapeuti različitim tehnikama rada omogućavaju stjecanje boljeg uvida u sebe i i svoje probleme te traženje rješenja u sigurnom okruženju.

Ako se odlučite za individualno savjetovanje ili psihoterapiju nazovite Tesu ili nam pošaljite e-mail. Termin, trajanje i dinamiku susreta dogovarate izravno sa svojim psihologom, npr. jednom tjedno u trajanju od sat vremena.

Skip to content