Telefon za psihološku pomoć 01/48 28 888 | radnim danom 10-22h
Internet savjetovalište: psiho.pomoc@tesa.hr

Psiho-portal za mlade

PSIHO-PORTAL ZA MLADE – podrška u izazovima mladenaštva

je projekt uz potporu Gradskog ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba od 2012. godine.

Cilj projekta je podrška mladima u odrastanju i formiranju identiteta, zdravom rastu i razvoju, te unapređenje kvalitete života, psihološke dobrobiti i mentalnog zdravlja mladih kroz:

  • informiranje i educiranje o psihološkim temama važnim za razdoblje mladenaštva, kao i nošenju s teškoćama i problemima
  • pružanje psihološke podrške mladima psihološkim savjetovanjem preko interneta (e-maila)

Dragi korisnici Psiho-portala za mlade,

na TESINOM Psiho-portalu za mlade ćete naći niz korisnih tekstova o važnim temama i izazovima mladenaštva za koje se nadamo da će vam koristiti. Nastojali smo ih napisati jednostavnim i razumljivim jezikom, na popularan način, a na temelju naših dosadašnjih iskustava u radu s vama mladima.

Tekstovi koje ćete naći na ovom portalu obuhvaćaju kratke stručne spoznaje o problemu, a u većini njih smo vam nastojali dati relevantne i konkretne ideje za nošenje s tim specifičnim problemom.

Pozivamo vas da pročitate tekstove koji vas interesiraju. Ukoliko nakon njihovog čitanja imate nejasnoće, nedoumice i konkretna pitanja koja se tiču vas i vašeg problema, ili imate potrebu za stručnom pomoći, pitajte nas, pošaljite svoj upite u naše internet-savjetovalište, pitajte naše psihologe. Također, pišite nam i pitajte nas ako među navedenim tekstovima niste našli svoju temu.

Svoje upite možete poslati preko kontakt-forme (sučelja) za internet-savjetovanje na našoj web-stranici (odaberite opciju „Internet savjetovalište“, u izborniku), ili pošaljite mail na našu e-mail adresu namijenjenu za psihološko savjetovanje: psiho.pomoc@tesa.hr.

Odgovor i savjet ćemo vam poslati u roku od 48 sati, u slučaju potrebe i ranije.

Stručni tim  „Psiho-portala za mlade“ Psihološkog centra TESA

Skip to content