Telefon za psihološku pomoć 01/48 28 888 | radnim danom 10-22h
Internet savjetovalište: psiho.pomoc@tesa.hr

EDUKACIJA: Vršnjačko nasilje: prevencija, zaustavljanje i pomoć

Pozivamo Vas na uključivanje u edukaciju:

VRŠNJAČKO NASILJE:  PREVENCIJA, ZAUSTAVLJANJE I POMOĆ

kreiranu na iskustvima projekta RUKA PODRŠKE:

Cilj edukacije je razviti kompetencije kod sudionika za prepoznavanje svih oblika vršnjačkog nasilja, upoznavanje s učinkovitim metodama prevencije i zaustavljanja nasilja te načinima pomoći učenicima koji trpe ili provode vršnjačko nasilje, njihovim roditeljima i razredima.

Program edukacije realizirat će se i ovaj put ( umjesto dosadašnja 3 jednodnevna seminara ) kao 1 trodnevni seminar kroz koji ćemo teorijski i praktično obraditi sljedeće teme:

  • značajke vršnjačkog nasilja i razlike od drugih nasilnih ponašanja te posljedice
  • karakteristike i potrebe učenika koji su žrtve vršnjačkog nasilja – kako im pomoći
  • karakteristike i potrebe nasilnih učenika- tehnike rada s nasilnim učenicima
  • načini prevencije u školi, razredu i na individualnom nivou
  • učinkovite mjere sprječavanja i zaustavljanja,
  • rad s razredom: jačanje kohezije, empatije, razvoj odgovornosti, pozitivne discipline
  • rad s roditeljima, poticanje i održavanje suradnje, individualni i grupni rad…

Edukacija obuhvaća teorijske sadržaje, no naglasak je na praktičnom radu i iskustvenom učenju tijekom kojih sudionici uvježbavaju primjenu stečenih znanja i tehnika kroz interakciju i konkretne vježbe.

Metode rada su interaktivne (radionice) – igranje uloga, rad s asocijativnim kartama i drugim kreativnim materijalima, diskusija, rad na problemima u malim grupama, vježbe u paru ili maloj grupi te supervizirana aktivnost. Poticat će se razmjena iskustva i znanja među sudionicima. Sudionici će nakon svakog susreta dobiti teorijske sažetke sa seminara, različite materijale korisne za individualni i grupni rad s učenicima i roditeljima kao i popis preporučene literature za čitanje.

Vrijeme rada: Edukacija će se održavati u prostorijama Psihološkog centra TESA,  na Trgu bana Josipa Jelačića 1/III, Zagreb.  Prijave su u toku! 

Edukacija će se održati 25., 26. i 27. studenog 2015. (srijeda – petak), svaki dan od 9,00 do 17,00 sati

Rad se odvija u manjim grupama – broj polaznika je ograničen.  Možete dobiti više informacija ili poslati PRIJAVNICU na e-mail:psiho.centar@tesa.hr

Kotizaciju za cjelokupnu edukaciju iznosi 1.200,00kn (400 kn po seminaru)

RAZVOJ EDUKACIJE, KOMENTARI I PISMA PREPORUKE: 

Edukacija je nastavak kreiran na iskustvima projekta Ruka podrške. Više o projektu Ruka podrške možete pročitati ovdje.

Evaluacije sudionika i preporuke  možete pročitati ovdje.

Voditelji seminara su psiholozi Psihološkog centra TESA s bogatim iskustvom u savjetovanju i vođenju edukacija, i vanjski suradnici TESE (pedagozi) svi sa dodatnim psihoterapijskim edukacijama i dugogodišnjim iskustvom odgojno-obrazovnog rada.Voditeljica edukacije je Tanja Dejanović Šagadin, prof. psih. (educirana u Geštalt psihoterapiji i Psihosocijalnom tretmanu nasilnika, voditeljica projekta Ruka podrške).
Za sve informacije možete se javiti voditeljici Tanji Dejanović Šagadin mailom na psiho.centar@tesa.hr  ili na tanjadsagadin@yahoo.co.uk  te telefonski na 091/549 40 23.

Skip to content