Telefon za psihološku pomoć 01/48 28 888 | radnim danom 10-22h
Internet savjetovalište: psiho.pomoc@tesa.hr

Projekti

Aktualni programi i projekti koji se provode u Psihološkom centru TESA su:

 1. Telefon za psihološku pomoć
 2. Internet savjetovalište
 3. Ruka podrške (učenicima koji trpe nasilje)
 4. Ciklus radionica za učenike koji trpe vršnjačko nasilje
 5. Savjetovalište za mlade
 6. Psihoportal za mlade
 7. TESA za nenasilje u obitelji
 8. Edukacija za psihološko savjetovanje putem telefona
 9. Savjetovalište Zrcalo (psihološko savjetovanje uživo za sve zainteresirane građane)

Pratite i druge TESINE projekte i informirajte se kada će biti aktivni. To su:

 1. Edukacija Vršnjačko nasilje: prevencija, zaustavljanje i pomoć
 2. Trening savjetodavnog razgovora
 3. Prevencija suicida
 4. Za odgovorno odrastanje mladih
 5. Zlatni razgovori

Ciklus radionica komunikacijskih vještina za učenike (No bullying)

U tijeku su prijave za cikluse radionica za učenike koji trpe vršnjačko nasilje. S početkom 17.04.2021. psiholozi TESE će se održati nove cikluse radionica za učenike viših razreda osnovne škole te za učenike 1.razreda srednjih škola.

Telefon za psihološku pomoć

Psihološko savjetovanje dostupno je na našem Telefonu za psihološku pomoć (01 48 28 888) svakog radnog dana od 10 - 22h. Na Telefonu dežuraju stručnjaci – psiholozi TESE, dodatno educirani u psihološkom savjetovanju. Na isti broj telefona se možete naručiti i za savjetovanje u živo s nekim od naših psihologa.

Ruka podrške (učenicima koji trpe nasilje)

Projekt RUKA PODRŠKE je projekt prevencije vršnjačkog nasilja koji se provodi od 2008. godine. Projekt je dobio sredstva za provođenje u 2018. od Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s inveliditetom, no nažalost ne i nadležnog Ministarstva.

Savjetovalište za mlade

Savjetovalište za mlade je TESIN projekt koji se provodi kontinuirano već 20 godina. Savjetovanje je namijenjeno mladima od 15 do 30 godina koji žele unaprijediti svoje mentalno zdravlje, poboljšati socijalne odnose i djelotvornije se nositi sa različitim zahtjevima svakodnevnog življenja. Prijave na TESIN Telefon za psihološku pomoć 01 48 28 888, radnim danom od 10 do 22 sata te putem e- maila

TESA za nenasilje u obitelji

TESA ZA NENASILJE U OBITELJI je projekt koji TESA provodi u partnerstvu sa Centrima za socijalnu skrb a uz financijsku potporu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Program se sastoji od 11 psihopedagoških radionica koje se održavaju u večernjim satima. Korisnici projekta su roditelji koji dolaze po preporuci Centra za socijalnu skrb.

EDUKACIJA: Vršnjačko nasilje: prevencija, zaustavljanje i pomoć

Pozivamo Vas na uključivanje u edukaciju: VRŠNJAČKO NASILJE: PREVENCIJA, ZAUSTAVLJANJE I POMOĆ kreiranu na iskustvima projekta RUKA PODRŠKE. Edukacija je namijenjena ravnateljima, učiteljima, odgajateljima i stručnim suradnicima u školama i učeničkim domovima. Održava se kroz 3 cjelodnevna interaktivna seminara.

Edukacija za psihološko telefonsko savjetovanje

Edukacija za psihološko savjetovanje putem telefona za studente psihologije 1. i 2. godine diplomskog studija, apsolvente i mlade psihologe u trajanju od 85 sati. Obuhvaća 3 seminara, praktični dio i superviziju...

Psiho-portal za mlade

Na TESINOM Psiho-portalu za mlade ćete naći niz korisnih tekstova o važnim temama i izazovima mladenaštva za koje se nadamo da će vam koristiti. Nastojali smo ih napisati jednostavnim i razumljivim jezikom, na popularan način, a na temelju naših dosadašnjih iskustava u radu s vama mladima. Možete nam se obratiti i za savjetovanje putem maila.

Za odgovorno odrastanje mladih

Psihološki centar TESA je partner s Karlovačkom pivovarom (Heineken) i portalom Žena.hr na nastavku projekta Za odgovorno odrastanje mladih. Više o projektu možete saznati na portalu www.zena.hr