Telefon za psihološku pomoć 01/48 28 888 | radnim danom 10-22h
Internet savjetovalište: psiho.pomoc@tesa.hr

Istaknuto

Ljetni praznici TESA

Od 19.7 do 20. 8. 2021. TESIN Telefon za psihološku pomoć je na pauzi zbog ljetnog odmora . I dalje smo dostupni na psiho.pomoc@tesa.hr . Od 23.8. ponovno nas možete razgovarati s našim psiholozima na 01 48 28 888, radnim danima od 10 do 22 sata.

Ciklus radionica komunikacijskih vještina za učenike (No bullying)

U tijeku su prijave za cikluse radionica za učenike koji trpe vršnjačko nasilje. S početkom 17.04.2021. psiholozi TESE će se održati nove cikluse radionica za učenike viših razreda osnovne škole te za učenike 1.razreda srednjih škola.

Mentalno zdravlje liječnika u vrijeme pandemije

Sve snage našeg zdravstvenog sustava su već tjednima usmjerene na pomoć oboljelima od virusa COVID-19. Za medicinsko osoblje, briga o sebi više nije nešto što se radi u slobodno vrijeme, već nužnost da bi mogli nastaviti brinuti o drugima. Preduvjeti dobre brige o pacijentima su sabranost i „bistra glava“.

Kako se nositi s neizvjesnošću?

Ovih dana našli smo se u teškim, neobičnim i neizvjesnim situacijama koje dovode do straha, strepnje, tjeskobe. Te su reakcije i osjećaji ljudski, ali ne nosi se svaka osoba jednako lako s njima. U tekstu donosimo nekoliko sugestija koje vam mogu pomoći u bezbolnijem nošenju sa neizvjesnošću trenutnih događaja.