2. tema u ciklusu večernjih psihoedukativnih predavanja s radionicama s mogućnošću savjetovanja.

Vrijeme održavanja: srijeda, 13.4.2016., od 19,00 do 21,00 h

Mjesto održavanja: Psihološki centar TESA, Trg bana Josipa Jelačića 1/III, Zagreb

Konflikti su često neizbježan dio međuljudskih odnosa. Nekada se u njih ulazi zbog vlastitog nezadovoljstva i frustracije, zbog kojih se „napadaju slučajne mete“, nekada zbog konkretnih neslaganja s drugom osobom, a nekada zbog dubljih problema u odnosu. Osim toga što nam prepoznavanje uzroka konflikta može biti korisno, svakako je korisno naučiti kroz sam konflikt proći na način koji ne ugrožava niti jednu osobu – bez pretjerane ljutnje, „zatvaranja“ u vlastiti doživljaj i potrebe da pod svaku cijenu nadjačamo drugu osobu, te bez korištenja „tvrdih“ strategija i stvaranja „koalicija“ s osobama koje će bezuvjetno stati na našu stranu.  Umjesto toga, važno je naučiti koristiti neke od „sretnijih“ strategija, koje mogu doprinijeti istinskom rješavanju konflikata i poboljšanju odnosa.

“Kako poboljšati strategije rješavanja konflikata” je druga tema u sklopu ciklusa večernjih psihoedukativnih predavanja s radionicama  (+ jedan sat individualnog savjetovanja u terminu po dogovoru). Vidi Predavanja s radionicom i savjetovanjem

Voditeljica je dr.sc. Jelena Maričić, dugogodišnja članica Psihološkog centra Tesa, s doktoratom iz područja socijalne psihologije. Jelena Maričić ima bogato iskustvo u savjetovanju uživo, te telefonom i e-mailom, kao i u vođenju psihoedukativnih radionica. Pri kraju je edukacije iz gestalt-psihoterapije, te na početku studija logoterapije (terapije smislom). Uz to je vanjska suradnica na Odjelu psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, na kolegijima iz područja socijalne psihologije i psihologije savjetovanja te na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, na Kvalitativnoj metodologiji.

Cijena „paketa“ (jedno predavanje s radionicom + jedan sat individualnog savjetovanja)  je 250 kuna.

Rok za prijave je ponedjeljak 11. 4. 2016.. Prijave slati na jelena1.tesa@gmail.com

Svaki sudionik će dobiti potvrdnicu o sudjelovanju i pripadajuće materijale.