Predrasude tijekom djetinjstva i adolescencije mogu ostaviti ozbiljne posljedice, prvenstveno na djecu koja su mete predrasuda, ali i na one koji ih izražavaju. Različitost u toj dobi može izazvati osjećaje straha i prezira te tendencije odbacivanja, ali i omogućiti da djeca i mladi različitosti prepoznaju kao bogatstvo. O tome kako usmjeriti djecu putem boljeg prihvaćanja i vrednovanja različitosti, te suočavanja s vlastitom različitošću, razgovarat ćemo na trima jednodnevnim radionicama. Edukacije su namijenjene stručnjacima koji rade s djecom i mladima.
Voditeljica radionica je psihologinja dr.sc. Jelena Maričić, koja ima bogato znanstveno, savjetodavno i edukacijsko iskustvo. Radionice su temeljene na integriranju znanstvenih i praktičnih spoznaja, kao i na usmjeravanju na konkretnu primjenu stečenih znanja.
1. tema: Predrasude u dječjoj dobi – prepoznavanje i suzbijanje – četvrtak, 30.03.2017. (9.00—16.30h) u Psihološkom centru TESA Pročitaj više
2. tema: Predrasude u adolescentskoj dobi – prepoznavanje i suzbijanje – petak, 31.03. 2017. (9.00—16.30h) u Psihološkom centru TESA Pročitaj više
3. tema: Suočavanje sa (skrivenim) stigmatizirajućim obilježjima – uloga škole – petak, 12.05.2017. (9.00-16.30h) u Psihološkom centru TESA Pročitaj više