Telefon za psihološku pomoć 01/48 28 888 | radnim danom 10-22h
Internet savjetovalište: psiho.pomoc@tesa.hr

Roditeljstvo

Slika o sebi i samopoštovanje djece i mladih

Korak prije razvoja samopoštovanja je razvoj slike o sebi u čemu roditelj ima ulogu zrcala. Glavna je uloga roditelja u tome da vidi svoje dijete/adolescenta onakvog kakav on zaista jeste...

Razmaziti dijete – O potrebi da obasipamo djecu igračkama i novim stvarima

Koliko je igračaka previše? Ako ste i vi roditelj koji ima potrebu stalno djetetu „pružiti više“ i obasipati ga materijalnim dobrima, uzmite trenutak i pokušajte osjetiti odakle dolazi vaša motivacija.