Ruka podrške (učenicima koji trpe nasilje)

Ruka podrške je TESIN program prevencije vršnjačkog nasilja u školama koji se kontinuirano provodi od 2008. godine uz financijsku podršku u početku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te poslije Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba te Ministarstva demografije, obitelji, socijalne politike i mladih

Cilj Projekta je doprinos smanjenju vršnjačkog nasilja u školama, kroz educiranje, senzibiliziranje i osiguravanje pomoći odraslih – učitelja, odgojitelja u učeničkim domovima i roditelja, kao i ostalih učenika te osnaživanje i iskustveno učenje ugroženih učenika.

Prevencija vršnjačkog nasilja se provodi kroz niz aktivnosti u školama i u Psihološkom centru Tesa, grupno i individualno. Projekt Ruka podrške obuhvaća primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju svih oblika vršnjačkog nasilja.

Aktivnosti projekta su:

  1. STRUČNA PREDAVANJA  ZA UČITELJSKA/NASTAVNIČKA VIJEĆA ŠKOLA (I Učeničkih domova) na temu “Vršnjačko nasilje – kako prepoznati i pomoći”, a od školske 2015./16. godine i na temu “Asertivnost u razredu”
  2. 2. RADIONICE ZA RAZREDNA ODJELJENJAo vršnjačkom nasilju (ili asertivnosti) koje obuhvaćaju definiranje, prepoznavanje, razumijevanje i empatično shvaćanje posljedica nasilja za sve uključene te razradu potrebnih promjena u ponašanju i načina kako pomoći sebi ili ugroženim učenicima.
  3. CIKLUS RADIONICAza učenike koji su žrtve vršnjačkog nasilja s ciljem jačanja pozitivne slike o sebi, samopoštovanja i samopouzdanja te asertivnosti i drugih komunikacijskih i socijalnih vještina.
  4. KONZULTACIJEza razrednike, stručne suradnike i učitelje s ciljem pomoći u rješavanju konkretnih situacija vršnjačkog nasilja i poboljšanja razredne klime.
  5. INDIVIDUALNO PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE UŽIVO– za učenike koji su žrtve nasilja i učenike koji vrše nasilje te njihove roditelje.
  6. TELEFONSKO SAVJETOVANJEputem TESINOG Telefona za psihološku pomoć – 01/48 28 888, radnim danima, 10 – 22 h.
  7. INTERNET SAVJETOVANJEna: psiho.pomoc@tesa.hr
  8. DJELJENJE PLAKATA, LETAKA IBROŠURE s ciljem educiranja i senzibiliziranja velikog broja učenika, roditelja i učitelja o vršnjačkom nasilju i primjerenim načinima prevladavanja i pomoći. Letke možete pogledati skinuti na našoj web stranici.

Sudjelovanje u svim aktivnostima je besplatno za učenike, roditelje, učitelje i škole.

Za sve informacije i prijavu škola za sudjelovanje u projektu možete kontaktirati voditeljicu Tanju Dejanović Šagadin na psiho.centar@tesa.hr

Program su do 2017. kontinuirano financijski podržavali Ministarstvo socijalne politike i mladih te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH. U 2020. godini projekt je dobio financijsku podršku Ministarstva demografije, obiteljii, socijalne politike i mladih.

Cikluse radionica za učenike koji trpe vršnjačko nasilje podržava i Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba (osigurana sredstva za 2020. godinu).