Obitelj je ključna u razvoju i formiranju pojedinca. Tradicionalno je majka više uključena u brigu o djeci, no uloga oca je neprocjenjive važnosti u dječjem razvoju i održavanju zdrave obitelji.

Različitost uloga oca i majke u obitelji ima svoje biološke i društvene korijene. Odnosi u većini obitelji još uvijek su izgrađeni po načelu da otac (barem naizgled) ima glavnu riječ u kući, a majka ulogu odgajatelja djece. U odgoju djeteta otac je potisnut u stranu, a nerijetko je i sam nezainteresiran za ulogu odgajatelja – što je vezano uz održavanje stereotipa spolnih uloga.

Uspješni otac
– provodi vrijeme sa svojom djecom
– pokazuje da u svoju djecu ima povjerenja i da ih prihvaća
– uviđa svoje pogreške i priznaje kad pogriješi
– pokazuje osjećaje i ljubav prema djeci
– priča s djecom o njihovim problemima
– kad kažnjava djecu objašnjava im zašto su kažnjena

Najčešće pogreške oca

– rijetko biva kod kuće i malo vremena provodi s djecom
– ne pokazuje djeci što osjeća i misli, a ako i pokazuje to su najčešće negativni osjećaji
– dolazi kući pijan i agresivan je prema djeci
– djecu “ne primjećuje”
– s djecom nikad ozbiljno ne razgovara
– “bježi” od dječjih problema
– ne priznaje da je pogriješio
– u svojim postupcima je nepredvidiv

Najčešća pogrešna uvjerenja
– djeca ne smiju sumnjati u svog oca i prigovarati mu
– otac pred djecom mora izgledati savršen
– djeca su po svom ponašanju jednaka
– kažnjavanje, omalovažavanje i poticanje osjećaja krivnje kod djece su djelotvorne odgojne metode
– nagrada kvari dijete
– najdjelotvornije su najstrože kazne

 

Ukoliko želite podršku i pomoć u svom roditeljstvu Psihološki centar TESA vam je na usluzi. Javite nam se na:

Telefon za psihološku pomoć: (01) 48 28 888, svakog radnog dana od 10 – 22 sata.

Internet savjetovanje: psiho.pomoc@tesa.hr